Benvolguts seguidors, amics i companys,

 

El sistema democràtic representatiu mostra símptomes de desgast i il·legitimitat a partir de casos de malbaratament dels recursos públics, corrupció i en bona mesura per la forta crisi econòmica que comença a partir del 2007 en el món occidental i que s’estén a altres latituds.

 

Aquest escenari unit a la universalització de l’accés a la informació a través d’internet i de les xarxes socials provoca canvis importants de comportament en les organitzacions crítiques amb els sistemes establerts. Les demandes de participació i transparència avancen ràpidament a través de la xarxa i això provoca noves formes de mobilització a les que la resposta tradicional dels estats (democràtics o no) no convenç a la ciutadania. Moviments com els Indignats i 15M a Espanya, Occupy Wall Street als EEUU o les primaveres àrabs al nord de l’Àfrica i l’Orient mitjà són un exemple.

 

Davant dels antecedents exposats i de la situació política descrita cal posar de manifest que la ciutadania es mou cap a nous sistemes de govern, més oberts, transparents i participatius. Si a això se li suma la irrupció de les TIC com a facilitadores de la circulació de la informació, caldrà dibuixar un nou escenari públic on per una banda ha augmentat molt sensiblement la capacitat per accedir a gran quantitat d’ informació de forma fàcil i en qualsevol moment; i de l’altra, es disposa d’uns entorns que faciliten la participació de les persones i per tant la interacció entre les comunitats i els seus governants de manera directa i fluïda.

 

La situació descrita a la introducció d’aquest punt planteja un posicionament estratègic basat en la transversalitat. Un nou paradigma social en que ciutadania, entitats i empreses, partits polítics, treballadors públics i càrrecs electes poden participar i interactuar en el debat, definició, creació i avaluació de les polítiques de govern de manera directa i sempre de manera horitzontal i d’igual a igual És el que s’anomena govern obert, un aprofundiment democràtic basat en els principis de la participació, la col·laboració i la transparència.


Treballar sota aquests conceptes de manera transversal és una oportunitat per millorar el sistema democràtic, sobretot en moments clau com: la planificació, la presa de decisions i l’avaluació de l’acció de govern.


Espero que aquest post sigui del vostre interès,

Daniel Gutiérrez Espartero
Consultor en Patrimonio Cultural