La cooperació és el resultat d’una estratègia aplicada en el procés o treball desenvolupat per grups de persones o institucions, que comparteixen un interès o objectiu preestablert, on generalment són utilitzats mètodes o mecanismes d’acció que faciliten la consecució d’una meta o objectiu proposat. Per tant parlem de col·laboració quan es recolzen mútuament un grup de persones, societats o institucions.

 

Sovint però, aquestes mateixes persones, societats o institucions es confonen, no exercint la cooperació, però si la competició. La diferència és prou clara. Cooperació és buscar el bé comú, mentre competir és posar per davant l’interès personal o partidari.

 

Quan parlem de governança i exercici polític aquestes dues visions també són presents. Normalment en el modus “competència” se situen aquells que no tenen un projecte clar, que improvisen i que per tant necessiten posar algú en contraposició per justificar les seves accions. També són aquells que ni escolten ni dialoguen. A Masquefa no cal anar molt lluny per observar aquestes posicions.

 

La cooperació en l’exercici polític o el lideratge compartit parteix de posicions ben diferents. Ho definiria com la “capacitat d’establir marcs de treball en comú que facilitin que passin coses”. Cooperació és transformar, millorar i obrir les maneres de governar, d’administrar, i de relacionar-se amb els ciutadans. És escoltar, és dialogar i també és planificar de manera conjunta. I tot això només és qüestió de voluntat política... només de voluntat política.

 

És necessari canviar les actituds i les aptituds al front dels lideratges polítics, transformar les visions sobre el govern i l’autoritat i, sobretot, repensar el concepte legitimitat política vers legitimitat ciutadana.

 

A Masquefa i també arreu, la cooperació és la gran oportunitat. Promoure l’obertura, la participació i la transparència política són els factors claus per connectar amb la ciutadania. Es tracta de coherència per a nous temps que demanen noves formes de governar.

 

Daniel Gutiérrez Espartero
Consultor en Patrimonio Cultural