Pàgina principal >> CERTIFICAT acTIC
Imatge d’ aleatoria del Servei d'Ocupació

Juny2024

DlDmDcDjDvDsDg
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Quina formació en TIC t'agradaria que l’oferíssim el proper trimestre?

Internet i Xarxes Socials
Ofimàtica
Comptabilitat
Iniciació a la informàtica
Pàgines Web
Altres

Envia'ns la teva adreça de correu electrònic si vols rebre periòdicament els titulars de la nostra entitat !

 

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Comunicacions i Publicacions, del que és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar les diferents comunicacions i publicacions que realitza l’Ajuntament; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@diba.cat o al correu postal c/ Major, 93 de Masquefa.

CTC - Centre Tecnològic Comunitari

Centre Tecnològic i Comunitari
Avinguda Catalunya, 62
Telf. 93 772 78 28
www.masquefaula.net
masquefaula@amasquefa.com

  Un producte de:
www.aTotArreu.com
  Col.labora:
Logotip Ajuntament de Masquefa

El Centre Tecnològic Comunitari ha estat seleccionat com a centre col·laborador acTIC. D'aquesta manera i des de setembre del 2010 tothom que vulgui pot realitzar les proves d'adquisició del certificat en competències digitals acTIC al nostre centre.

Què és l’acTIC?

La sigla ACTIC correspon a la denominació “Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”.

L’acTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’acTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat seran telemàtics i es realitzaràn al centre col·laborador escollit per l'usuari.

Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Característiques de l’acTIC 

Per mitjà de l’acTIC , la persona titular pot acreditar, davant de qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Els seus continguts incorporen una perspectiva global sobre la societat del coneixement, i sobre les bones pràctiques, el civisme i la cultura digital.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% han de declarar aquesta circumstància en la sol·licitud i l’han d’acreditar amb documentació oficial davant l’Oficina Gestora.

L’acTIC va obrir-se a la ciutadania a l'octubre del 2009.

Competències, nivells i certificats

El model d’acreditació es compon de  3 nivells de certificació:

 • Nivell 1 – Certificat bàsic
 • Nivell 2 – Certificat mitjà
 • Nivell 3 – Certificat avançat


Les persones que vulguin obtenir el certificat ACTIC només podràn accedir als nivells 1 i 2 ja que el nivell 3 es posarà en marxa en una fase posterior.

Segons l’estructuració dels continguts competencials, es defineixen 8 competències, que es desglossen en realitzacions competencials. Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què s'avalua?

Competències i nivells:

 • El nivell 2, com a nivell de referència, inclou les 8 competències.
 • El nivell 1 inclou 6 competències.
 • El nivell 3, pel seu caracter especialitzat, comporta acreditar un nivell avançat en un mínim de dues competències triades per l'aspirant entre les següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Per tant, per presentar-se a la prova del nivell 3 caldrà tenir el certificat mitjà.

Com s’avalua?

L’avaluació de les diferents competències contingudes en el model acTIC es realitzarà mitjançant una prova automatitzada que es farà en el centre col·laborador escollit per l'aspirant. La xarxa de centres col·laboradors estarà estesa per tot el territori de Catalunya per facilitar l'accés de la ciutadania a l'acTIC.

La prova consistirà a respondre en un temps concret un conjunt de preguntes de diversos tipus que el sistema determinarà aleatòriament.

Les preguntes tindran un pes en la puntuació final que dependrà de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats acTIC (bàsic, mitjà o avançat) la tipologia de preguntes i el temps disponible serà diferent.  Per superar la prova caldrà que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima.  Els exercicis resolts parcialment es puntuaran amb un criteri de proporcionalitat.

El nombre d'activitats i el temps màxim per realitzar la prova, segons nivells, són:

 • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
 • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats


Un cop acabada la prova, el sistema en mostrarà el resultat, que serà "apte/a" o "no apte/a". Si la persona aspirant supera la prova, el sistema ho comunicarà al final de la sessió. A partir d'aquí, la persona podrà descarregar en línia el certificat acreditatiu del nivell de competències en qualsevol moment. Si el resultat és no apte, el sistema li indicarà quines competències ha de reforçar.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, legalment reconeguda, poden demanar en la sol·licitud de participació en la prova l'adaptació o adequació del temps o dels mitjans materials necessaris per a realitzar-la.

La persona que no superi la prova d'avaluació no s'hi podrà tornar a presentar fins que no hagi transcorregut un termini mínim d'un mes comptat des de la data de realització de la prova.

Les persones que hagin participat en alguna de les proves, poden consultar mitjançant el portal acTIC el seu historial, que inclourà les dades referents a les proves realitzades i els certificats obtinguts.

Quan s'aprovi una actualització dels continguts competencials de l'acTIC, les persones que s'hagin examinat amb anterioritat podran tornar a inscriure's en una nova prova amb l'objectiu d'obtenir un certificat actualitzat.

Expedició dels certificats

El certificat acTIC consisteix en un document digital en format PDF signat electrònicament pel Departament de Governació i Administracions Públiques.

Procediment per obtenir l'acreditació

És requisit per participar en la prova d'avaluació ser major de setze anys en el moment de realitzar-la.

Per poder realitzar la prova d'avaluació, cal pagar la taxa legalment establerta. També s'ha regulat legalment un sistema d'exempcions i bonificacions segons es mostra en la informació detallada del procediment.

El tràmit haurà de ser preferentment telemàtic.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% o aquelles que es trobin en situació de jubilació i les que pertanyen a famílies monoparentals, hauran de fer el tràmit de sol·licitud d'acreditació en paper. 

Els passos a seguir són els següents:

 
Finalitats de l’ACTIC

Les principals finalitats socioeconòmiques de l’acTIC són promoure la capacitació digital de la ciutadania per contribuir a una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva, assegurar l'eficàcia i l’eficiència de l'ús de les TIC, promoure un increment de la demanda i l'ús de les TIC, i influir positivament sobre la qualitat de la formació en TIC.

Sintetitzant, amb l’acTIC  es vol aconseguir:

 • Millorar qualitativament l’ús de les TIC.
 • Augmentar la qualitat i l’estandardització de la formació en TIC.
 • Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació.
 • Incrementar la demanda de les TIC.
 • Incrementar la cohesió digital.

La competència digital

L'acTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Dins d’aquest marc és lògic, doncs, entendre la competència digital com una competència bàsica per a la persona, ja que podrà ser útil en diversos contextos i es posarà en joc per resoldre diferents situacions, ja siguin en l’àmbit professional, personal o social.

Com a trets característics de l’acTIC, podem esmentar els següents:

 • Avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en l’ús de productes informàtics concrets (dispositius, programari...).
 • Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient, el respecte als drets i el treball de les altres persones).
 • Considera les tecnologies de la informació i la comunicació no estrictament com a tecnologies, sinó en el vessant de comunicació, informació i societat en xarxa.
 • Entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant.

Com a conclusió, definim “competència digital” com una competència que comporta l’ús segur i crític de les tecnologies de la societat de la informació per al treball, l’oci i la comunicació. Una competència que ha de permetre un bon ús de l’ordinador i altres dispositius per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, presentar i intercanviar informació, així com per comunicar-se i participar en xarxes de col·laboració a través d’Internet.

Per més informació, podeu trucar al 93 772 58 23 o bé apropar-vos a Masquef@ula (Avda. Catalunya, 62) en el següent horari:

Matí

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h

Tarda

De dilluns a divendres de 16.30 a 19.00 h

 

Web de l'acTIC: