El CRARC porta a terme els primers controls i marcatge de les tortugues mediterrànies del centre de reproducció de tortugues mediterrànies de Marçà.

 [Veure 4 comentaris]
05/05/2013

En el marc del conveni de col·laboració signat entre el Consorci de la Serra de Llaberia, l'Ajuntament de Marçà i el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), han estat fets els primers controls de marcatge i presa de dades biomètriques als exemplars presents en el centre de reproducció de tortugues mediterrànies a Marçà. La jornada tècnica, va compta amb la col·laboració de tècnics dels Serveis Territorials de d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Tarragona, del Consorci de la Serra de Llaberia i Agents del Cos d'Agents Rurals del Priorat.

Un total de 52 exemplars van ser monitoritzats. Totes les tortugues van ser marcades amb microxips (proporcionats pels Serveis Territorials del DAAM a Tarragona) i codi de senyals a la closca. Una part d’aquest exemplars, concretament 23, formaran part del grup de reproducció, i la resta, seran destinats a possibles introduccions a la Serra de Llaberia.

Totes les iniciatives encaminades a augmentar la presència de la tortuga mediterrània en l’àmbit de la seva distribució potencial, són positives.